Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO με σκοπό να αναδείξει το σημαντικό ρόλο που καλούνται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί.
Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υλοποιήσουν πολλές εκπαιδευτικές αλλαγές και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εποχής. Στόχος είναι να γίνει το σχολείο πιο αποτελεσματικό και οι μαθητές να ενταχθούν με επιτυχία στη νέα κοινωνική πραγματικότητα και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό υπάρχει έντονη συζήτηση σχετικά με τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού.
Ο ρόλος εκπαιδευτικός έχει αρκετές διαστάσεις οι οποίες είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Είναι επιστήμονας, φορέας εξουσίας, μεσάζοντας της κοινωνικοποίησης και της ανάπτυξης της ατομικότητας, πρότυπο μίμησης, ιδιώτης. Ο ρόλος είναι ταυτόχρονα παιδαγωγικός, δημοσιοϋπαλληλικός, προσωπικός.
Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού, ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και ο τρόπος που τον ασκεί ο καθένας, μέσα σε ένα πεδίο όπως το ορίζει ο Pierre Bourdieu (1995), προσδιορίζεται από κανόνες και απαιτήσεις που α) απαιτούνται και του επιβάλλονται από το θεσμό, β) επιδιώκουν να του επιβάλλουν άτομα ή ομάδες για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, γ) ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ως Πρόσωπο επιλέγει.
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: