Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Η Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που Βασίζονται στο Σχολείο«, 20-22 Φεβρουαρίου 2015 στην Κόρινθο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους άξονες του συνεδρίου, τις εγγραφές, κρίσιμες ημερομηνίες, δείτε http://blogs.sch.gr/nmanesis/