Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

HIVS / AIDS education for young people in Greece: needs and challenges.


Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου παρουσιάσαμε με τη συνάδελφο Μαργαρίτα Γερούκη εισήγηση στο 10th Annual International Conference on Health EconomicsManagement and Policy που πραγματοποιήθηκε 27-30 Ιουνίου 2011 στην Αθήναμε θέμα: HIVS / AIDS Education for Young People in Greece: Needs and Challenges.
Η εισήγηση θα δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Επειδή αρκετοί συνάδελφοι αναζήτησαν περισσότερες πληροφορίες, προσθέσαμε και τα συμπεράσματα της εισήγησης. Μπορείτε μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε την παρουσίαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: