Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων των γονέων που επιθυμούν τα παιδιά τους να εισαχθούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Η αίτηση θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., απιοκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Μαρτίου 2014.

Δείτε: blogs.sch.gr/nmanesis