Κυριακή 17 Ιουνίου 2012

Jurgen Habermas: Το στοίχημα δεν χάθηκε ακόμη στην Ευρώπη

Ο Jurgen Habermas (1929-) είναι σχετικά το νεότερο μέλος της Σχολή της Φρανκφούρτης. Υπήρξε φοιτητής των Αντόρνο και Χορκχάιμερ. Είναι ένας κοινωνικός «στοχαστής» ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κριτικής θεωρίας. Βασική έννοια στη θεωρία του είναι η έννοια της «δημόσιας σφαίρας». Πρόκειται περί του χώρου στον οποίο αναπτύσσεται ο δημόσιος διάλογος γύρω από κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Η αστική κοινωνία του 18ο και 19ου αιώνα διαμόρφωσε μια «δημόσια σφαίρα» που παρεμβαλλόταν ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και στο κράτος και μεσολαβούσε μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων συμφερόντων αντίστοιχα. Η αστική δημόσια σφαίρα συνέβαλε στην εδραίωση και εμβάθυνση του πεδίου δημοκρατικής συζήτησης και γνώμης που αντιτασσόταν στην κρατική εξουσία και στα πανίσχυρα συμφέροντα που διαμόρφωναν την κοινωνία. Για να λειτουργήσει η δημόσια σφαίρα είναι απαραίτητο να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να ασκούν το διακίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι». Η τηλεόραση, ο τύπος, το διαδίκτυο είναι αναπόσπαστα μέρη της «δημόσιας σφαίρας».


Περισσότερα: http://blogs.sch.gr/nmanesis/