Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας του Κοινωνικού Οργανισμού Δ. Πατρέων


Τα στατιστικά στοιχεία που παραθέτουμε προέκυψαν από τον απολογισμό του Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2011.
Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ατόμου και Οικογένειας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δή­μου Πατρέων, προσήλθαν το έτος 2011, 407 άτομα, εκ των οποίων 329 γυναίκες και 78 άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 38 χρόνια

Τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων αφορούσαν τα ακόλουθα:
1.            Αγχώδης Διαταραχές: 103 άτομα (25,5%)
2.            Κατάθλιψη: 55 άτομα (13,5%)
3.     Πένθος: 17 άτομα (4,1 %)
4.            Συμβουλευτική σε θέματα διαπαιδαγώγησης παιδιών και εφήβων: 65 άτομα (16%)
5.            Προβλήματα επικοινωνίας στην οικογένεια (Σχέσεις των δύο φύλων -Διαζύγιο): 82 άτομα (20,1%)
6.            Χρήση ουσιών - Εξαρτήσεις: 63 άτομα (15,4%)
7.            Κακοποίηση : 22 άτομα (5,4%)

Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Παρατηρείται διπλασιασμός των περιστατι­κών που προσέγγισαν την υπηρεσία σε σχέση με το 2010, και επίσης μειώθηκε κατά 4 έτη ο μ. ο. ηλικίας των εξυπηρετούμενων. Πρέπει να σημει­ώσουμε ότι επισκέφτηκαν το κέντρο κατά το 2011 μεγάλος αριθμός νέων από 16 ετών και πάνω.

β) Υπάρχει σημαντική αύξηση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους και κατάθλι­ψης.
Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, με βάση τις αλλαγές που φέρει η οικονομική κρίση στη ζωή μας, παρα­τηρείται μια σημαντική αύξηση στα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, κυρίως στους νέους και συγκεκριμένα στις παραγωγικές ηλικίες 30 - 35 χρονών. Σχετική έρευνα η οποία πραγματοποιήθη­κε πρόσφατα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί­ας δηλώνει πως συμπτώματα γενικευμένου άγχους βιώνει πλέον 1 στους 5 Έλληνες και μάλιστα κυρίως γυναίκες. Εκτός όμως από το άγχος η οικονομική ύφεση «ευνοεί» και την κατάθλιψη. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να πούμε ότι περίπου το 15 - 20 % του γενικού πληθυσμού θα βιώσει συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής του, ενώ η νόσος βάλλει τις γυναίκες δύο φορές συχνότερα από τους άνδρες. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας φανερώνει ότι 7 στους 10 Έλληνες βρίσκεται στα όρια της κατάθλιψης λόγω οικονομικής κρίσης.

γ) Ο θεσμός της οικογένειας επίσης δέχεται έντονους κραδασμούς από την οικονομική ύφεση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας το 41,5% προσέρχεται στο κέντρο μας, με προβλήματα που αφορούν σε κρίσιμα συμβάντα στην οικογένεια ξεκινώντας από ζητήματα σχετικά με την διαπαιδαγώγηση παιδιών - εφήβων, θέματα σχέσης των δύο φύλων - κυρίως διαζύγιο - αλλά και κακοποίηση.

Συμπερασματικά για όλα τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας γίνεται και την κάνουμε όλο και πιο πολύπλοκη, δύσκολη και απαιτητική. Βασικές ανθρώπινες ανάγκες όπως αυθεντική επικοινωνία, εγγύτητα, ουσιαστικές διαπροσωπικέ σχέσεις, στοιχεία απαραίτητα για την ψυχική kc κοινωνική μας ισορροπία, μας λείπουν όλο και περισσότερο και χρειαζόμαστε εξειδικευμένη υποστήριξη για να τα κατακτήσουμε.

Πηγή: περιοδικό Πρόσωπο, τεύχος 71

Δεν υπάρχουν σχόλια: