Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες μέρες. Ένα από τα πολλά ερωτήματα που θέτουν οι εκπαιδευτικοί στις επιμορφωτικές συναντήσεις αφορά στην πειθαρχία των μαθητών. Γνωρίζουμε ότι η πειθαρχία στη σχολική τάξη συμβάλλει στην καλή ποιότητα του μαθήματος. Πώς όμως αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας; Ποια η σημασία των αμοιβών και των ποινών; Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη σχολική τάξη σε ομάδα; Πώς θέτουμε τα όρια;
Σε αυτά και άλλα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η παρουσίαση αυτή, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και να σχολιάσετε

Δεν υπάρχουν σχόλια: