Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

HIVS / AIDS education for young people in Greece

Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου παρουσιάσαμε με τη συνάδελφο Μαργαρίτα Γερούκη εισήγηση στο 10th Annual International Conference on Health Economics, Management and Policy που πραγματοποιήθηκε 27-30 Ιουνίου 2011 στην Αθήνα, με θέμα: HIVS / AIDS Education for Young People in Greece: Needs and Challenges.
Η εισήγηση θα δημοσιευθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Διαβάστε την περίληψη και τα συμπεράσματα.
Επειδή αρκετοί συνάδελφοι αναζήτησαν περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε την παρουσίαση.Δεν υπάρχουν σχόλια: